KAMIL CIECHOMSKI

dsc_6411

Wykształcenie:
Dyplomowany magister fizjoterapii i terapeuta manualny MT I według standardów IFOMPT. Absolwent Akademi Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Kwalifikacje zawodowe:
„Terapia Manualna – terapia neuro – mięśniowo – szkieletowych dysfunkcji wg biopsychosocjolnego standardu IFOMPT” .Dziesięciomodułowy kurs zakończony egzaminem.
Egzamin poprzedzony godzinami klinicznymi oraz przygotowaniem rozpoznania pacjenta wg medycznych kryteriów „Clinical reasoning” („Rozpoznanie kliniczne”: wywiad, badanie, diagnoza, planowanie terapii.)

– Moduł I EB – Stawy kończyn i stawy skroniowo – żuchwowe – badanie (34 godz.)
– Moduł II – E II – Techniki mobilizacyjne stawów kończyn i stawów skroniowo – żuchwowych (34 godz.)
– Moduł III – K I Kręgosłup – badanie
– Moduł IV – K II kręgosłup – techniki mobilizacyjne
– Moduł V – E III Kończyny – techniki mobilizacyjne 2 i 3 płaszczyznowe oraz techniki szybkie
– Moduł VI – EM Kończyny – różnicowanie dysfunkcji mięśniowych, techniki mobilizacji mięśniowych, stabilizacja stawów kończyn
– Moduł VII – K III Kręgosłup – Badanie trójpłaszczyznowe, badanie stawów szczytowo – potylicznych i szczytowo – obrotowych (górny odcinek szyjny GSzOK), badanie neurologiczne
w ramach TM
– Moduł VIII – K IV Techniki trójpłaszczyznowe mobilizacji stawów kręgosłupa, różnicowanie dysfunkcji neurologicznych centralnych i obwodowych w ramach TM
– Moduł IX – KM Techniki mobilizacji mięśniowej stawów kręgosłupa, stabilizacja kręgosłupa (34 godz.)
– Moduł X – kurs egzaminacyjny

Metoda Mckenziego (MDT)
Część A – Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
Część B – Odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa
Część C – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia – Kręgosłup Lędźwiowy (kurs zaawansowany) oraz kończyny (kończyna dolna)
Część D – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia – Kręgosłup Szyjny i Piersiowy (kurs
zaawansowany) oraz Kończyny (kończyna górna)

PNF kurs podstawowy

Kinesiology Taping

Doświadczenie zawodowe:

– Fizjoterapeuta w KJK Ciechomski Sp. jawna
– Fizjoterapeuta w Przychodnia GAJ Sp.z o.o.