Terapia manualna

Terapia zajmująca się dysfunkcjami narządu ruchu, której celem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawa ruchomości w stawach. Częścią tej terapii są manualne mobilizacje tkanki mięśniowej, stawów i układu nerwowego. Jest to jedna z najbardziej znanych metod postępowania terapeutycznego. Składa się z obszernej diagnostyki (oceny biomechanicznej i funkcjonalnej) dzięki, której fizjoterapeuta może ocenić stan pacjenta.

Na tej podstawie wybieramy odpowiednią metodę leczenia. W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się różne techniki terapeutyczne. Jeśli u pacjenta stwierdzono ograniczoną ruchomość stawu, tzw. hypomobilność, fizjoterapeuta stosuje metody zwiększające ruchomość, jak np. mobilizacje stawów, nerwów, czy tkanek miękkich. Jeśli jednak ruchomość ta jest zbyt duża – tzw. hipermobilność, podejmuje się leczenie zmniejszające jego ruchomość (np. ćwiczenia stabilizujące).