Wychodzimy poza Ramy fizjoterapii

Nasza pasja, Twoje zdrowie

Wychodzimy poza Ramy fizjoterapii

Nasza pasja, Twoje zdrowie

Oferta
Justyna Ciechomska
mgr Fizjoterapii

Terapeuta manualny
Terapeuta Bobath dla dla dorosłych
Trener personalny oraz fitness

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”

Karina Grzegorczyk
mgr fizjoterapii

Terapeuta manualny
Terapeuta kobiet w ciąży
Terapeuta wad postawy

„Żyć tu i teraz”

Kamil Ciechomski
mgr fizjoterapii

Terapeuta manualny MT I/ MT II według standardów IFOMPT

„Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem.”

Prowadzimy również Treningi medyczne oraz personlne

Kobiety w ciąży oraz po, gimnastyka korekcyjna.

Akupunktura

Nakłuwanie odpowiednich punktów akupunkturowych na ciele, głównie leżących na
kanałach akupunkturowych, pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów
terapeutycznych poprzez odpowiedni dobór punktów, ich kombinację, różne techniki
nakłuwania (np. kierunek, głębokość), czas nakłucia oraz techniki manipulacji igłą.”

Terapia Ortopedyczna

Rehabilitacją ortopedyczną nazywamy przywracanie funkcji narządu ruchu oraz aktywności życiowych utraconych wskutek chorób, urazów, zmian wrodzonych i nabytych układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Terapia Neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest stosowana po udarach oraz w celu odzyskania sprawności po urazach czaszkowo-mózgowych, czy po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Masaż

Masaż jest obecnie najczęściej wykorzystywanym i jednocześnie najbardziej
uniwersalnym środkiem odnowy biologicznej.

Fizjoterapia kobiet w ciąży

Rehabilitacja dla kobiet w ciąży, polega na uelastycznieniu mięśni dna miednicy, krocza i stawów biodrowych oraz łagodzenie bólu pleców w ciąży i podczas porodu – terapia niezwykle ważna

Suche Igłowanie

Mianem suchego igłowania określa się metodę, która polega na wykorzystaniu specjalnych igieł do nakłuwania określonych punktów spustowych

Wizyty domowe

Tę formę spotkań kierujemy do osób, które z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do naszego
gabinetu.

Świętej Rity 154,
52-116 Iwiny